Audittraining, gericht op het verbeterproces

Open training: 2 x 1 dag. Max. 8 deelnemers. 
Prijs: 1050 pp excl. BTW en 120 eur dagarrangement.
In-company in overleg (795 p.dd)

Competentie

Uitdrukkingsvaardigheid, Luisteren, Onafhankelijkheid, Oordeelsvorming, Accuratesse, Initiatief, Organisatiegericht

Bestemd voor

Veel organisaties werken aan integrale kwaliteitszorg en certificering. Het gaat daarbij niet alleen om het invoeren maar ook om het handhaven van een goede kwaliteit door de gehele organisatie en vooral ook om kwaliteitsverbetering.

Zowel voor normering van kwaliteitssystemen als voor het handhaven van kwaliteitsbewustzijn is het goed en noodzakelijk om de kwaliteit regelmatig onder de loep te nemen en op adequate wijze interne audits te houden. De basis van elk kwaliteitssysteem is tenslotte: ‘waar hebben we het over en is er overzicht op’.

Resultaten

 • Inzicht in het werken met kwaliteitssystemen in het algemeen en het nut daarvan
 • Kennis van en inzicht in het organiseren en houden van kwaliteitsaudits
 • In staat zijn op een professionele wijze een audit uit te voeren en verbeteringen te signaleren
 • De relevante kwaliteitsnormen kennen en praktisch kunnen toepassen
 • Audits kunnen registreren; omgaan met resultaten
 • Een proces mede verbeteren als auditor

Aanpak

TMS: altijd Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch, To the point

Op een intakeformulier geeft u persoonlijke wensen en knelpunten aan. Uw eigen praktijksituatie staat centraal. Korte theoriegedeelten wisselen wij af met discussie, oefeningen en opdrachten. Tussen de trainingsdagen wordt een huiswerkopdracht gegeven. De training wordt afgesloten met een persoonlijk actieplan.

Bij een maatwerktraining staat het kwaliteitssysteem van de organisatie centraal

Wij doorlopen tijdens de training de volgende stappen:

Processen

 • Om een goede audit te kunnen uitvoeren moeten de deelnemers inzicht hebben in de verschillende processen.

Audit uitvoeren

 • Verzamelen van informatie uit historische gegevens, interviews en rapporten
 • Analyseren en beoordelen van deze informatie
 • Rapporteren van de beoordeling en doorgeven van verbeteringen
 • De rol van de auditor als verbeteraar vormgeven
 • De rol van de auditor als medeverbeteraar conform de richtlijnen van de kwaliteitssystemen. De manier waarop deze zijn gegevens verzamelt, afstemt en presenteert zijn vaak doorslaggevend voor het bereiken van een verbetercyclus

Programma

 • De kern van kwaliteitssystemen
 • De verbetercyclus
 • De kern van verbeteringssystemen
 • Visualiseren van de essentie vanuit een verbetercyclus
 • Algemene communicatie en interviewtechnieken
 • Interview voorbereiden, vragen formuleren en uitvoeren
 • Het interview: 1. soorten vragen (en antwoorden) 2. wat wil je weten en weet je dat ook? (doorvragen)
 • Oefeningen Luisteren en Interviewen
 • Analyse van eigen gedrag en herkennen van andere gedragsstijlen
 • Aanpassen van gedrag en communicatie
 • Praktijkvoorbeelden
 • Huiswerk en cases en “rapporteren om te verbeteren”
 • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Vervolgtraject?

TMS biedt als vervolg TR1OP1, persoonlijke training op de werkplek.
Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten