Balanceren tussen werk en privé

Open training: 3 x 1 dag. Max 8 deelnemers. In-company in overleg.
Prijs: 1450 pp excl. BTW en 120 eur dagarrangement. 

In-company: in overleg

Competenties

Zelfinzicht, Onafhankelijkheid, Stressbestendigheid, Sensitiviteit, Initiatief, Durf, Energie, Besluitvaardigheid

Bestemd voor

De training is ontwikkeld voor mensen die nu eens niet op zoek zijn naar een training in vaardigheden, maar die een balans zoeken en (opnieuw) betekenis willen geven aan hun leven en hun werk. Voor mensen die hun algemeen functioneren willen optimaliseren vanuit een dieper inzicht in zichzelf.

Voor wie op een punt is gekomen waarin ontwikkeling en bezieling samenkomen.

Resultaten

 • Uw vinger achter de rode draad in uw leven
 • Inzicht in uzelf en uw manier van denken en handelen
 • Uw drijfveer en uw inspiratie ontdekken
 • Belemmerende overtuigingen herkennen en transformeren
 • Emotionele reacties herkennen en effectiever hanteren
 • Overbelasting in vroeg stadium signaleren en burn-out voorkomen
 • Manieren toepassen om fysiek in evenwicht te komen
 • Nieuwe stappen en bewuste keuzes maken vanuit nieuwe perspectieven en inzichten
 • Een nieuwe relatie aangaan met uzelf en uw (werk)omgeving
 • Zelf uw leven en ontwikkeling regisseren

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch, To the point   

Vanuit uw individuele uitdaging wordt een heldere relatie gelegd met uw werkomgeving. Nieuwe inzichten kunnen daardoor makkelijker worden geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. De oefeningen en opdrachten zijn gebaseerd op ervaringsleren en zijn gericht op zelfinzicht en autonomie. Bewustwording van het effect van het eigen denken, voelen en handelen maakt dat u weer de keuze heeft om gedrag te transformeren en zo een goede balans te krijgen tussen werk en privé.

Programma

 • Persoonlijke drijfveren ontdekken
 • Patronen doorbreken
 • Belemmerende overtuigingen
 • Leren relativeren
 • Stress herkennen en reduceren
 • Evenwicht tussen lichaam en geest
 • Keuzes maken en initiatief nemen
 • U maakt de beweging van moeten naar willen om stress te reduceren en zowel geest als lichaam in evenwicht te brengen. De trainers die deze training begeleiden zijn gespecialiseerd in NLP, Transactionele Analyse, het Enneagram, en beweging-en concentratieoefeningen.
 • Afsluiting met een persoonlijk ontwikkelplan

Vervolgtraject?

TMS biedt de mogelijkheid voor een TR1OP1, persoonlijke training/advies op de werkplek.
Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten.