Conflicthantering en Probleemoplossing

Open training: 1 dag. Max 8 deelnemers. In-company in overleg.
Prijs: 1050 pp excl. BTW en 120 eur dagarrangement.
In-company: 795 p.dd + reiskosten

Competenties

Zelfsturing, Flexibiliteit, Resultaatgerichtheid, Durf, Uitdrukkingsvaardigheid, Sensitiviteit, Onafhankelijkheid, Samenwerken, Assertiviteit

Bestemd voor

Degenen die ervaren hebben dat zij het lastig vinden om in conflicten overeind te blijven.

Zij willen inzicht in de achterliggende redenen  en praktische tips om dat te verbeteren.  

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch en To the point

Op een intakeformulier geeft u persoonlijke wensen en knelpunten aan. Uw eigen praktijksituatie staat centraal. Korte theoriegedeelten wisselen wij af met discussie, oefeningen en opdrachten. Als vooropdracht maakt u een analyse van uw conflictstijl die als uitgangspunt dient bij de training. U kunt cases uit uw eigen (werk) situatie inbrengen.

Resultaten

  • Adequater leren reageren in conflictsituaties
  • Het ontstaan van een conflict sneller signaleren
  • Persoonlijke gedrag-en voorkeurstijl bij een conflict leren kennen
  • Effectief omgaan met tegengestelde belangen
  • De conflictsituatie niet meer laten ontsporen

 Programma

  • Persoonlijke conflictstijlanalyse behandelen
  • Verschillende soorten conflicten
  • Conflicten herkennen en voorkomen
  • Vertrouwde patronen en overtuigingen doorbreken
  • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Vervolgtraject?

TMS biedt als vervolg TR1OP1, persoonlijke training/advies op locatie.
Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten.