Feedback geven en ontvangen, Effectief Communiceren

Open training: 2 x 1 dag. Max. 8 deelnemers. In-company in overleg.
Prijs: 1050 pp excl. BTW en 120 eur dagarrangement. Met acteur.

Competenties

Zelfsturing, Uitdrukkingsvaardigheid, Luisteren, Feedback, Sensitiviteit, Assertiviteit, Onafhankelijkheid, Inlevingsvermogen

Bestemd voor

Degenen die beter begrepen willen worden, anderen beter willen begrijpen, eigen valkuilen willen ontdekken en willen leren actief te luisteren. U wilt op een duidelijke manier uw mening kunnen geven. U wilt leren om met een open en directe benadering effectief te communiceren en contact te maken.

Resultaten

 • Inzicht in aspecten als kennis, houding en gedrag
 • Persoonlijke communicatiestijl kennen en die van anderen begrijpen
 • Kunnen afstemmen op de ander
 • Bewust zijn van de congruentie tussen verbaal en non/verbale communicatie
 • Afwijkend gedrag kunnen plaatsen en adequaat reageren
 • Vaardiger worden in luisteren, feedback geven en ontvangen

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch en To the point.

Op een intakeformulier geeft u persoonlijke wensen en knelpunten aan. Uw eigen praktijksituaties staan centraal, waarbij uw eigen knelpunten en persoonlijke behoeften uitgangspunt zijn. U oefent met tweegesprekken en feedback geven met acteur en leert uw wensen en mening op duidelijke wijze te communiceren.

Programma

 • Het communicatieproces
 • Waarnemen en interpreteren, verbaal en non-verbaal
 • Storingen in de communicatie en persoonlijke belemmeringen
 • De signalen van de lichaamstaal interpreteren
 • Vragen stellen en beantwoorden
 • Luisteren, doorvragen en samenvatten
 • Feedback geven en krijgen
 • Omgaan met tegenstellingen en weerstand
 • Omgaan met emoties en conflicten
 • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Vervolgtraject?

TMS biedt als vervolg TR1OP1, persoonlijke training op de werkplek.
Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten.