Multi Disciplinair Overleg (MDO) Effectieve informatieoverdracht

In-company training. Prijs: 795 per dagdeel excl. BTW en reiskosten. 

Competenties

Zelfsturing, Uitdrukkingsvaardigheid, Luisteren, Plannen en Organiseren, Samenwerken, Resultaatgericht, Accuratesse

Bestemd voor

Degenen die deel uitmaken van een Multi Disciplinair Overleg en praktische tips willen om een MDO zo effectief mogelijk en naar tevredenheid van alle aanwezigen te laten verlopen.

Resultaten

 • Tijd en kosten besparen: 25% tot 40% minder tijd of meer resultaat
 • Effectieve overlegstructuur gericht op samenwerking
 • Meer discipline t.a.v. voorbereiding en inbreng van de deelnemers
 • Juiste samenstelling van de MDO leden
 • Effectieve planning en actuele agenda
 • Een afgewogen totaalbeeld rondom de cliënt/patiënt of anderen waarop het MDO betrekking heeft

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch en To the point

We starten met een korte voorbespreking om uw wensen en behoeften in kaart te brengen. Vooraf krijgt u de opdracht de huidige situatie van het MDO binnen uw organisatie in kaart te brengen.

Vervolgens definiëren we de gewenste situatie. We maken een plan van aanpak en bepalen in overleg wat u als groep zelf kunt doen en waar u hulp van TMS verwacht.

Programma

 • Het MDO
  • Doel
  • Proces
  • Spanningsvelden
  • Rollen van deelnemers, voorzitter, secretaris, expert in relatie tot doelstelling
  • Sturen op resultaten en doel
  • Motiveren
  • Samenvatten
  • Omgaan met 2 petten
 • Planning
  • Voorbereiding
  • Het gebruik van middelen, dossier, informatiebronnen, presentatiemiddelen
  • De agenda en soorten agendapunten
 • Uitvoering
  • Bewust omgaan met tijd
  • Leren effectief te discussiëren
  • Samenwerken voor de cliënt
  • Bondig samenvatten en afronden
  • Actieplannen met korte toelichting i.p.v. notulen
 • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Vervolgtraject?

TMS biedt als vervolg TR1OP1, persoonlijke training/advies op locatie.
Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten.