Persoonlijke effectiviteit

Open training: 2 x 1 dag. Max. 8 deelnemers. In-company in overleg.
Prijs: 1050 pp excl. BTW en 120 eur dagarrangement.
In-company: 795 p dd + reiskosten trainer

Competenties

Zelfsturing, Onafhankelijkheid, Initiatief, Zelfreflectie, Inlevingsvermogen, Plannen en Organiseren, Stressbestendigheid, Uitdrukkingsvaardigheid, Durf, Innovatief handelen, Sensitiviteit, Assertiviteit

Bestemd voor

Weet waar je staat en waar je heen wilt en zorg dat je er komt. Hoe leidt en managet u uzelf? Hoe kunt u beter omgaan met de belangen en emoties van uzelf en van de ander? Hoe optimaliseert u zelfstandigheid en samenwerking met anderen? Deze vragen stellen wij ons allemaal wel eens. Tijd om er iets aan te doen door drie dagen te investeren in uzelf en eens kritisch en gericht te werken aan uw eigen persoonlijke effectiviteit zowel in het werk als privé.

Resultaten

 • Inzicht in de belangrijkste factoren die de effectiviteit bepalen
 • Blokkades en mogelijkheden ontdekken en hoe deze op te heffen of te benutten
 • In staat om doelgericht, positief en oplossingsgericht te denken en te handelen
 • Bewuster en met meer zelfvertrouwen met uzelf en uw omgeving omgaan
 • Grenzen stellen en assertief omgaan met lastige situaties
 • Uzelf professioneler presenteren en profileren
 • Meer inspiratie en energie in uw werk en privé
 • Persoonlijke motivatie benoemen en benutten

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch en to the point

Op een intakeformulier geeft u persoonlijke wensen en knelpunten aan. De theorie beperken wij tot het minimum. Veel praktische oefeningen kenmerken de aanpak. U werkt met door u zelf ingebrachte cases. Op deze wijze koppelen wij de ontwikkeling van emotionele intelligentie aan uw eigen werksituatie. U maakt een sterkte/zwakte analyse van uw eigen vermogens ten opzichte van de eisen die uw werk stelt. In de interval wordt een opdracht verstrekt. De training kenmerkt zich door veel persoonlijke aandacht.

Programma

 • Persoonlijke Sterkte/zwakte analyse
 • In kaart brengen van de huidige situatie versus de gewenste situatie
 • Denk- en gedragspatronen analyseren
 • Inspiratiebronnen
 • Zelfmanagement en doelen stellen
 • Van re-actieve houding naar pro-actieve houding
 • Assertief optreden, omgaan met kritiek en met conflicten
 • Luisteren, observeren, feedback geven en ontvangen, vragen stellen
 • Stressgevoeligheid en emotionele signalen
 • Creatief en positief denken en handelen
 • Praktische  Planningstips
 • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Vervolgtraject?

TMS biedt als vervolg  een TR1OP1, persoonlijke training op de werkplek.
Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten.