Plannen, Organiseren, Delegeren en Controleren

Open training: 2 dagen + 1 dag. Max. 8 deelnemers. In-company in overleg.
Prijs: 1350 pp excl. BTW en 180 eur dagarrangement.
In-company: 795 p dd + reiskosten trainer

Competenties

Plannen en Organiseren, Samenwerken, Delegeren, Besluitvaardigheid, Initiatief,  Resultaatgerichtheid, Flexibiliteit, Voortgangscontrole

Bestemd voor

Leidinggevenden die zaken beter onder controle willen krijgen, willen weten wat er gebeurt en dat het gebeurt. Goed plannen, organiseren, delegeren en vooral controleren is voor 70% van de leidinggevenden een probleem dat kan zijn op het gebied van:  

Kennisprobleem

*  u heeft meer kennis nodig over hoe u effectief kunt plannen, organiseren, delegeren en controleren

Vaardigheidsprobleem

* u moet uw vaardigheden voor ‘goed’ plannen, organiseren, delegeren en controleren verbeteren

Cultuurprobleem

*  in uw managementcultuur hebben andere criteria, zoals praktisch probleem oplossen hogere prioriteiten

Organisatieprobleem

*  er is onvoldoende structurele ondersteuning om de gedragscriteria integraal in de gehele organisatie toe te passen.

Perceptieprobleem

*  evenals vele andere managers kunt ook u nog veel verbeteren, ook al heeft u al langer tijd een managementpositie

Resultaten

 • Inzicht in eigen sterke en zwakke kwaliteiten, uitdagingen en valkuilen
 • Duidelijkheid over eigen kerntaken
 • Doelbewust bezig zijn met resultaatgericht managen
 • SMART-doelen formuleren
 • Effectieve probleemoplossing
 • Controle over eigen werkwijze en over die van medewerkers
 • Effectiever plannen, organiseren, delegeren en controleren
 • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, P raktisch en to the point

Vooraf ontvangt u een intakeformulier waarop u persoonlijke wensen en knelpunten aan kunt geven. Onder deskundige leiding leert de één van de ander tijdens de training. De leerstof en presentatie is nauwkeurig afgestemd op de doelgroep. De theorie wordt effectief ingezet. Er wordt kennis en ervaring uitgewisseld en volgens nieuwe methodes worden veranderingstrajecten benoemd en oplossingen gezocht. Ieder houdt een presentatie over  de stelling: ‘goed voorbeeld doet goed volgen, geen voorbeeld leidt tot niets’.

Bij een in-company training worden goede nieuwe ideeën gebundeld tot een zogenaamd Tippenboek dat u meekrijgt voor op uw werkplek.

Programma

 • Plannen en organiseren
 • Managementcyclus
 • Praktisch planningsmethoden
 • Delegeren en controleren
 • Kerntaken in kaart brengen
 • Van kerntaak tot actieplanning
 • Doelen SMART maken
 • Persoonlijke presentatie over de stelling: ‘Goed voorbeeld doet goed volgen, geen voorbeeld leidt tot niets
 • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Vervolgtraject?

TMS biedt als vervolg  een TR1OP1, persoonlijke training op de werkplek.
Per sessie van 1½  uur € 195,- excl. reiskosten.