Praktisch en Resultaatgericht Leidinggeven

Open training: 3 x 1 dag. Max 8 deelnemers. In-company in overleg.
Prijs: 1450 pp excl. BTW en 180 eur dagarrangement.

Competenties

Leidinggeven, Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht, Plannen en Organiseren, Motiveren en Delegatievermogen, Individugericht aansturen, Prestatiemotivatie

Bestemd voor

Wilt u succesvoller  leidinggeven? Zoekt u de juiste balans tussen beheersing en vrijheid? Houdt u de touwtjes te vast in handen, delegeert u juist te gemakkelijk of voelt u zich soms onzeker bij het leidinggeven? Wie leiding geeft krijgt te maken met veel soorten karakters en moet daarmee zo effectief mogelijk samenwerken. Dat betekent dat uitvoerings- en beleidsaspecten goed op elkaar afgestemd moeten worden.

Resultaten

 • Communicatieprincipes beheersen
 • Verschillende stijlen van leidinggeven kunnen toepassen
 • Resultaatgericht leren denken en aansturen op competenties en talent
 • Kunnen motiveren, delegeren en met weerstanden omgaan
 • Conflicten en onderhandelingsprincipes beheersen
 • Prioriteiten stellen en organiseren
 • Effectief vergaderen
 • Effectief plannen en doelen ‘SMART’ maken

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch en to the point

Vooraf ontvangt u een intakeformulier waarop u persoonlijke knelpunten en specifieke wensen en behoeften aan kunt geven. Centraal staat uw eigen werksituatie. Het is mogelijk om een eigen case in de training te behandelen. De training start met een kernkwaliteiten analyse per deelnemer. Er is ruimte voor persoonlijke aandacht en  discussie. Er worden veel cases behandeld en u krijgt opdrachten tussen de blokken.

Programma

 • Kernkwaliteitenanalyse
 • Persoonlijke gedrag-en werktijlanalyse
 • Effectieve Communicatie, Slechtnieuws- en correctiegesprekken, functioneringsgesprekken
 • Stijlen van leidinggeven en sturen op resultaat
 • Motiveren, delegeren, omgaan met weerstanden
 • Time management en zelfmanagement
 • Conflicthantering en Probleemoplossing
 • Omgaan met weerstand en veranderingen
 • Onderhandelingsprincipes
 • Effectief vergaderen
 • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Vervolgtraject?

TMS biedt als vervolg een TR1OP1, persoonlijke training op de werkplek.
Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten.