Praktisch leidinggeven aan oud-collega’s

Open training: 3 x 1 dag. Max 8 deelnemers. In-company in overleg.
Prijs: 1350 pp excl. BTW en 180 eur dagarrangement.

Competenties

Leidinggeven, Flexibiliteit, Initiatief, Delegatievermogen, Samenwerken, Motiveren, Luisteren, Plannen en Organiseren, Individugericht aansturen

Bestemd  voor

U geeft leiding of gaat leiding geven aan uw eigen team. Leidinggeven is niet altijd gemakkelijk en leidinggeven aan oud-collega’s valt soms niet mee. U zoekt ondersteuning en praktische tips. 

Leidinggeven betekent vooral met mensen omgaan, invloed uitoefenen en met jezelf om kunnen gaan. Als leidinggevende kent u vaak maar een manier van leidinggeven: uw eigen manier. U wilt  meer inzicht in uw persoonlijke kracht en kwaliteiten en hoe u deze effectief kunt inzetten. 

Resultaten

 • Basisprincipes van communiceren, feedback geven en ontvangen
 • Verschillende gesprekstechnieken beheersen
 • Kennis over verschillende stijlen van leidinggeven en hoe deze toe te passen
 • Problemen durven aanpakken en oplossen
 • Controleren en delegeren
 • Effectieve planning en werkorganisatie
 • Conflicten leren hanteren en voorkomen
 • Vergaderingen en werkoverleg effectief organiseren

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch en to the point

Vooraf geeft u op een intakeformulier uw persoonlijke behoeften en knelpunten aan. Uitgangspunt is uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke leerdoelen. Uw werksituatie en de problemen die u als leidinggevende tegenkomt staan centraal. De aanpak van de training is zeer praktisch. Veel oefeningen en opdrachten en tussentijdse huiswerkopdrachten. Voor het onderdeel plannen houdt u drie dagen een tijdlogboek bij van uw werkzaamheden.

Programma

 • Principes basiscommunicatie
 • Situationeel leidinggeven, inleven in de ander
 • Gesprekstechnieken: functioneringsgesprekken, coaching, instructie-en correctiegesprekken, slechtnieuwsgesprekken, adviesvaardigheden, probleemoplossende gesprekken
 • Motiveren en delegeren
 • Time management en assertief omgaan met lastige situaties
 • Conflicten hanteren en voorkomen
 • Werkoverleg effectief houden
 • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Vervolgtraject?

TMS beidt als vervolg  een TR1OP1,  persoonlijke training op de werkplek.
Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten