Praktisch Projectmatig werken

Open training: 2 x 1 dag. Max. 8 deelnemers. In-company in overleg.
Prijs: 1050 pp excl. BTW en 120 eur dagarrangement.
In-company: 795 p.dd + reiskosten van de trainer.

Competenties

Plannen en organiseren, Resultaatgerichtheid, Zelfsturing, Samenwerken, Initiatief, Omgevingssensibiliteit, Uitdrukkingsvaardigheid, Oordeelsvorming , Resultaatgerichtheid

Bestemd voor

Projectleiders en projectmedewerkers, die hun bijdrage aan projecten willen vergroten, of diegenen die deze rol binnenkort zullen gaan vervullen. Projectmatig werken stelt bepaalde eisen aan de organisatie en aan u. Bij projecten gaat het om de combinatie van systematiek, tactiek en pragmatiek. De leden van de projectgroep moeten inhoudelijk van wanten weten en tegelijkertijd in staat zijn hun werkzaamheden planmatig en beheersbaar uit te voeren en effectief te communiceren.

Resultaten

 • Inzicht in de specifieken van projectmatig werken
 • Een project structureren en een Project Opdracht samenstellen
 • Effectief communiceren over de juiste opdrachtomschrijving
 • Beheersaspecten onderkennen en hanteren
 • Gangbare methoden voor projectplanning en tijdschatting kennen
 • Een projectteam effectief samenstellen, motiveren, sturen en begeleiden
 • De eigen rol in een team vormgeven

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch en to the point

Op een intakeformulier geeft u specifieke knelpunten en wensen aan. Het is ook mogelijk een project vanuit uw persoonlijke praktijk als case in te brengen. De verschillende aspecten van projectmatig werken komen aan de orde aan de hand van praktijkvoorbeelden. U krijgt huiswerkopdrachten.

Programma

 • Basisbegrippen projectmatig werken (PMW)
 • Probleem- en opdrachtdefinitie
 • Risico-analyse en kritische succesfactoren
 • Afstemmen met de opdrachtgever
 • Faseren en deelprojecten
 • Beslissen en beslismomenten
 • Beheersaspecten
 • (Project)organisatiestructuren
 • Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Teamsamenstelling/taakverdeling en delegatie
 • Tijdschatting, planning, voorwaarden en commitment
 • Projectuitvoering en voortgangscontrole
 • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Vervolgtraject?

TMS biedt als vervolg een TR1OP1, persoonlijke training op de werkplek.
Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten.