Referenties

  • ABN AMRO Bank

Thema: “Operationeel management”.

Leren organiseren van het werk en balans vinden in de diverse taken van leidinggeven, ondernemerschap, commercialiteit en bewaking van de procesgang.

  • Campina Nederland

Thema: “Praktisch leidinggeven in een productieomgeving”

  • ISS Schoonmaakorganisatie

Thema: “Herhalingsfouten elimineren”

Doorlichten van werkprocessen en boven tafel krijgen van veel voorkomende foutendie ontstaan door te weinig controle en/of gedragsmatige fouten en patronen die problemen veroorzaken.

  • KNMI

Thema: “Projectmatig werken”

Werken volgens de systematiek van projectmatig werken in multidisciplinaire teams, resultaatgericht managen en coaching.

Thema: “Managementstijlen”. Inzicht in eigen managementstijl. Wanneer gebruikt je welke managementstijl. Persoonlijke coaching van de managers.

  • Ministerie van Justitie

Thema: “Plannen, Organiseren en Communiceren”, “Effectief Samenwerken”, “Praktisch leidinggeven”, “Persoonlijke profilering”, Persoonlijke coaching.

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken

Thema: “Resultaatgericht aansturen” en “Resultaatgericht werken voor medewerkers”, “Persoonlijke effectiviteit” en “Assertiviteit”, constructief omgaan met lastige situaties.

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Thema: “Slecht Nieuwsgesprekken”

  • PGGM Pensioenbedrijf

Thema: “Plannen, Organiseren, Delegeren en Controleren”
Praktisch organiseren en beheersen van werk-en logistieke processen.

  • Raad voor de Kinderbescherming

Teamontwikkeling
Thema: “Plannen, Organiseren en Communiceren”

Inzicht in eigen competenties en potentieel m.b.t. effectief omgaan met jezelf, je tijden je werk en praktische richtlijnen hiervoor. Nemen van eigen verantwoordelijkheid t.o.v. het primaire proces. Vroegtijdig herkennen en beheersen van stresssignalen.

Thema: “Carrouselconferentie voor teams”
Concrete plannen om samen belangrijkste bottlenecks in het werk op te lossen.

  • Rijkswaterstaat

Thema: “Oplossingsgericht communiceren als team”

Vanuit een dieper besef “wie ben ik zelf en hoe kom ik over”, beter in staat zijn omgezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en helder te communiceren.