Resultaat-en kwaliteitgericht werken

Open training: 2 x 1 dag. Max. 8 deelnemers. In-company in overleg.
Prijs: 1050 pp excl. BTW en 120 eur dagarrangement.
In-company: 795 p.dd + reiskosten van de trainer.

Competenties

Resultaatgerichtheid, Prestatiemotivatie, Besluitvaardigheid, Organisatiesensitiviteit, Zelfsturing, Planning, Samenwerken

Bestemd voor

Degenen die meer resultaatgericht moeten gaan werken. U wilt weten welke de belangrijkste aspecten zijn van resultaatgericht werken, hoe u dat vertaalt naar uw eigen werk en wat u daarin moet ontwikkelen/aanpassen/veranderen.

Resultaten

 • Gericht zijn op effectiviteit èn kwaliteit
 • Focus houden op het beoogde resultaat
 • Doelen SMART maken
 • Meer overzicht, discipline en structuur
 • Proactief handelen

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch en To the point

Op het intakeformulier geeft u aan wat uw wensen en behoeften zijn en waar knelpunten  liggen. U kunt oefenen met cases uit uw eigen werksituatie.

Programma

 • Resultaatgericht werken, wat is dat en in hoeverre is het mogelijk in uw situatie
 • Eigen verantwoordelijkheid nemen binnen eigen werkgebied
 • SMART doelen stellen
 • Systematisch en automatisch naar resultaat toewerken
 • Uzelf en uw werk(plek) structureren
 • Proactief handelen en initiatief nemen
 • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Vervolgtraject?

TMS biedt als vervolg een TR1OP1, persoonlijke training op de werkplek.
Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten.