Samenwerken als een effectief en succesvol team

In-company: het programma  + tijdsduur in overleg.
Prijs: 795 per dagdeel excl. BTW en reiskosten.

Competenties

Zelfsturing, Samenwerken, Flexibiliteit, Luisteren, Sensitiviteit, Aanpassingsvermogen, Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling),

Bestemd voor

Teams die hun samenwerking willen optimaliseren en niet steeds dezelfde valkuilen tegen willen komen. In tijden van verandering door fusie, reorganisatie of mutaties ontstaat de behoefte aan het (her)vinden van identificatie en visie. Van verandering naar verbetering.

Er spelen dan vragen zoals: wie zijn we, wat willen we bereiken, hoe halen we het beste uit ons team en uit onszelf? Een uitstekende situatie om door middel van training tot heroriëntatie of afstemming te komen. Een zeer effectief hulpmiddel hierbij is de training Succesvol Samenwerken van TMS op basis van de drie thema’s: de persoon, het team en de zaak.

Resultaten

 • Aan de hand van persoonlijke profielschetsen inzicht krijgen in teamprofielen en  eigen teamrol (Belbinrollen).
 • Ontdekken hoe de profielen zich tot elkaar verhouden en wat de knelpunten zijn.
 • Balans vinden tussen onderlinge betrokkenheid en individuele verschillen.
 • Voor je eigen mening durven uitkomen en die van de ander respecteren
 • Vaardiger worden in effectief en open communiceren
 • De essentiële samenwerkingsprincipes kennen en onderscheiden
 • Adequate interventies plegen voor de gewenste samenwerking
 • Inzicht in effectief overleggen, beïnvloedingsmethoden, afstemmen en oplossingsgerichte besluitvorming

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch en To the point

Op een intakeformulier geeft u persoonlijke wensen en knelpunten aan. De theorie beperken wij tot het minimum. Veel praktische oefeningen kenmerken de aanpak. De training is opgebouwd uit drie thema’s: de persoon, het team en de omgeving. Door middel van verschillende methodieken worden gezamenlijk de profielen in kaart gebracht en behandeld. We inventariseren de knelpunten en mogelijke oplossingen. Belangrijk onderdeel van

de training is uiteraard begrip en communicatie als kern van samenwerken als team.

U krijgt veel opdrachten, gebaseerd op de dagelijkse praktijk, individueel en groepsgewijs.

Programma

 • Analyse van uw persoonsprofiel, van teamprofielen en uw eigen teamrol
 • Vaststellen van huidig en gewenst teamfunctioneren
 • Persoonlijke kernkwaliteiten en valkuilen
 • Welke relaties versterken elkaar en welke verzwakken elkaar
 • Wat betekent dit voor u, het team en de organisatie
 • Open communicatie als uitgangspunt voor samenwerking
 • Omgaan met verandering, weerstand en problemen
 • Afsluiting met evaluatie, schriftelijk en mondeling met deelnemer en organisatie

Vervolgtraject?

TMS biedt als vervolg een TR1OP1, persoonlijke training op de werkplek.

Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten.