Trainingsthema’s

De thema’s zijn geschikt voor TR1OP1 en voor In-company training.

U geeft zelf aan op welke thema’s u getraind wilt worden of  maak een keuze uit de 33 onderstaande thema’s of een combinatie daarvan en mail of bel ons. 
Staat uw thema er niet bij? Mail of bel ons voor overleg.
Wij spreken graag af voor een vrijblijvend intakegeprek, ook eventueel telefonisch. 

De thema’s zijn: 

1.    Assertiviteit, constructief optreden in lastige situaties
        U wilt:
       –  adequater omgaan met lastige situaties
.      –  uzelf beter leren kennen en uzelf meer profileren
       –  de ander tijdig feedback geven op ongewenste reacties 
       –  voor uw mening durven uitkomen en grenzen aangeven

2.    Balans werk en privé    
        U wilt:
        –  
een betere balans vinden tussen uw taken op het werk en thuis
        –  de werkgerelateerde gedachten op het werk achterlaten
        –  uw ‘schuldgevoelens’ t.o.v. thuis kwijt
        –   grenzen beter leren stellen 

3.    Beïnvloeden door overtuigen
        
U wilt: 
        –
  uw zelfvertrouwen en profilering versterken
        –  advies en tips hoe u de ander op andere gedachten kunt krijgen 
        –  leren u beter in de situatie van de ander te verplaatsen  

4.    Belbinrollen
        U wilt:
         – 
de verschillende teamrollen leren kennen
         –  uw eigen teamrol definieren
         –  inzicht in hoe de teamrollen zich tot elkaar verhouden
         –  effectief omgaan met en inspelen op de teamrollen  
        
5.    Coachend leidinggeven
        U wilt:
         –
  weten  en ervaren wat een coachende stijl van leidinggeven
             inhoudt
         –  uw eigen talent om te choachen leren kennen 
         –  een choachingsvraag kunnen verhelderen
         –  oefenen met verschillende soorten coachingsgesprekken 

6.    Communiceren gericht op de verbinding
        U wilt: 
        –
  effectiever leren communiceren
        –  uw eigen communicatiestijl leren kennen en die van de ander
            herkennen
        –  weten hoe u uzelf beter kunt verplaatsen in de belevingswereld
            van de ander 
        –  weten wat u moet veranderen om eerder in verbinding met de
            ander te komen

7.    Conflicten voorkomen en ermee leren omgaan
       
U wilt:
        –  
adequater leren reageren in conflictsituaties
        –  leren een mogelijke conflictsituatie sneller te herkennen
        –  uw eigen gedragsstijl en voorkeursstijl bij een conflict leren
            kennen
        – effectief omgaan met tegengestelde belangen en de situatie niet
            laten ontsporen

8.  Delegeren kun je leren
         U wilt:
         –
  beter delegeren om meer tijd te sparen
         –  zich meer focussen op uw hoofdtaken
         –  vertrouwen krijgen in de ander
         –  delegeren naar het laagst mogelijke niveau waar de
            beslissingen genomen worden 

9.   Enneagramtypen voor een duidelijk zelfbeeld
         U wilt:
         –
  meer weten over de verschillende typologien en hun
             kenmerken
         –  verschillen tussen mensen beter kunnen plaatsen
         –  de 9 ennagramtypen leren onderscheiden en herkennen 
         –  uw gedrag af stemmen op het specifieke type

10.   Exitgesprekken voeren
         U wilt:
         –  
weten wat en hoe u zich moet voorbereiden op een exitgesprek
         –  onderscheid maken tussen het persoonlijke en
             zakelijke
         –  praktische tips voor een juiste benadering 

11.   Functioneringsgesprekken voeren
         U wilt:
          –
  dat uw gesprekken effectiever worden 
          –  beter leren waarnemen
          –  zekerder worden in het geven van waardering door reflectie en
             feedback
          – goed kunnen omgaan met emoties

12.   Intervisie
         U wilt:
          –  
de spelregels leren kennen om op de juiste wijze intervisie te
             kunnen houden
          –  op een effectieve wijze leren communiceren 
          –  u kunnen verplaatsen in de ander
          –  instructies helder en kernachtig leren formuleren 

13.   Instructie geven met succes
         U wilt:
          –
  uw eigen gedragssstijl en die van anderen leren (her)kennen
          –  op een effectieve wijze leren communiceren
          –  u kunnen verplaatsen in de ander
          –  instructies helder en kernachtig leren formuleren

14.    Klantgericht denken en doen 
          U wilt:
           –
  bewust worden dat de klanttevredenheid de basis van
              succes is 
           – beseffen dat iedereen een belangrijke schakel in het
              proces is
           – bewust omgaan met de begrippen: is de klant koning, 
              keizer of gewoon een mens

15.   Onderhandelen op resultaat
          U wilt:
           –
  een win-win situatie kunnen creëren
           –  u voor 100 % te focussen op het gesprek en uw doel
           –  creatieve oplossingen te bedenken om 
               overeenstemming te bereiken

16.
   Persoonlijke profilering
        
U wilt:
          –  meer inzicht in uw persoonlijke presentatie en onbewuste en
              bewuste patronen
          –  uw eigenwaarde verder ontwikkelen en meer zelfvertrouwen
              krijgen 
          –  praktische tips en oefenen met voorbeelden uit de praktijk     

17.   Plannen, organiseren en communiceren
         
U wilt:
          – 
effectiever leren werken, beter plannen en organiseren
          –  effectief en oplossingsgerichter te communiceren
          –  assertief en constructief optreden in lastige situaties
          –  zichzelf meer profileren en grenzen stellen 

18.   Positief omgaan met veranderingen
          U wilt:
         –  meer inzicht in uw eigen patronen en verwactingen       
         –  veranderingen te accepteren
         –  wilt beter kunnen omgaan met uw eigen weerstand
         –  meer relativeren en uzelf motiveren en keuzes maken

19.   Praktisch structureren
          U wilt:
           –  uw taken beter structureren 
           –  uzelf meer gaan focussen op uw leidinggevende taken en
               minder op de inhoud
           –  keuzes maken en prioriteiten stellen
           –  communiceren gericht op oplossingen en verbinding

20.   Presenteren voor de eerste keer
          U wilt:
          –
  inzicht in het opzetten en structureren van een presentatie
          –  meer zelfvertrouwen opbouwen
          –  beter focussen op de doelgroep en met de zaal spelen
          –  praktische tips om de aandacht beter vast te houden

21.   Probleemoplossing
         U wilt:
          –
  een probleem tijdig te signaleren
          –  bij een probleem effectief werken naar een oplossing
          –  creatief omgaan met problemen en problemen 
              als uitdaging zien
          –  volgens een stappenplan tot oplossingen komen 

22.   Professioneel presenteren
          U wilt:
           –
 uw stijl van presenteren professionaliseren
           –  uw publiek beter kunnen overtuigen
           –  uzelf meer profileren en meer zelfvertrouwen opbouwen
           –  uw eigen presentatie met de trainer oefenen en afmaken

23.   Projectmatig werken
          U wilt:
           –
  inzicht in de specifieken van projectmatig werken
           –  een project structureren en een projectopdracht
               samenstellen 
           –  beheersaspecten leren onderkennen en hanteren

24.   Relaxen op je werk
          U wilt:
          –
  uw werk te relativeren en op ontspannen wijze de dag
              doorkomen
          –  u bewust worden van uw eigen inzet  
          –  uzelf bewust lichamelijk en geestelijk te ontspannen
              voor en tijdens uw werk

25.   Resultaatgericht werken
          U wilt:
           –
 
meer weten over wat resultaatgericht werken inhoudt 
           –
  weten hoe u dat vertaalt naar uw huidige werk
           –  uw doelen SMART te maken 
           –  uzelf meer discipline eigen maken

26.   Samenwerkingsproblematiek
          U wilt:
           –
  uw team beter laten samenwerken
           –  meer inzicht in uw eigen gedrags-en communicatiestijl
           –  meer weten over teamprofielen en uw eigen teamrol
           –  een balans vinden tussen onderlinge betrokkenheid en
               individuele verschillen  

27.   Senioren werken door
        
U wilt:
         –
  nieuw perspectief vinden
         –  uzelf motiveren op doorwerken na een seniorenleeftijd
         –  zich bewust worden van uw eigen senioren talenten
         –  vertrouwen op uw kennis en ervaring

28.   Situationeel leidinggeven
         U wilt:
         –
  uw leidinggevende stijl leren aanpassen aan de verschillende 
             situaties die u meemaakt
         –  vaardiger worden in het ‘spelen’ van verschillende rollen
         –  specifieke competenties van medewerkers goed in te
             schatten

 29.   Slechtnieuws brengen
          U wilt:
           –
  uw eigen communicatiestijl kennen
           –  de stijl van anderen te herkennen en hoe hierop in te
               spelen
           –  weten hoe u zich kunt voorbereiden op het 
               slechtnieuwsgesprek
           –  omgaan met emoties van de ander

30.   Talenten ontdekken
          U wilt:
           –
  uw eigen kracht, competenties en talenten leren kennen
           –  zicht krijgen op ingesleten gedragspatronen
           –  uw eigen overtuigingen en belemmeringen bloot leggen
           –  gemotiveerd raken op uzelf

31.   Teamontwikkeling
          U wilt:
           –
  uw teamleden leren om elkaars sterktes en zwaktes te leren
               kennen en benutten
           –  dat uw team conflicten onderling kan oplossen
           –  uw team effectief laten omgaan met gezamenlijke en
               gedeelde verantwoordelijkheden

32.   Vergaderen op eigentijdse wijze 
          U wilt:
           –
  vergaderingen op een gestructureerdere wijze laten
               verlopen
           –  weten hoe u iedereen motiveert om zich goed voor te
               bereiden en ‘mee te doen’
           –  eigen verantwoordeljkheid stimuleren
           –  dat de actielijst en notulen in verkorte versie klaar gereed 
              direct na de vergadering

33.   Zelfmanagement
          U wilt:
           –
  meer inzicht in eigen sterke en zwakke punten, kansen en
               valkuilen op het gebied van zelfmanagement
           –  uw doelen SMART te maken
           –  uw doel bereiken met zo min mogelijke inspanning en
               langs de kortste weg