Vergaderen nieuwe stijl, kosten besparen

Vergaderen is na de kosten van het gebouw, het meest kostbare proces binnen uw organisatie!

In-company training. Prijs: 795 per dagdeel excl. BTW en reiskosten.

Competenties

Zelfsturing, Besluitvorming, Luisteren, Oordeelsvorming, Plannen en Organiseren, Doelgerichtheid, Uitdrukkingsvaardigheid

Bestemd voor

Leidinggevenden en/of medewerkers die vergaderen en de vergadercultuur binnen de organisatie willen verbeteren. Zij, die willen bezuinigen op de soms zinloze en/of te lange  vergaderingen.

Zij ergeren zich over het verloop van de vergadering, de inspraak, de kwaliteit, de tijdsduur, het nut, de betrokkenheid, het voorzitterschap, de agenda en/of notulen, etc.

Resultaten

  • Kostenbesparing doorvoeren t.a.v. de organisatorische vergaderingen op de wijze van een ‘quick win’.
  • Keuzes durven maken. Wie neemt Waarom deel aan Welke vergadering
  • Onderscheid maken tussen werkoverleg en vergadering
  • Effectief vergaderen: goede voorbereiding, tijdslimiet aanhouden, haalbare actielijst, goed luisteren, persoonlijke inbreng etc.
  • Snel en gezamenlijk tot een effectieve besluitvorming komen
  • Direct na de vergadering een actie-en besluitenlijst i.p.v. notulen

Aanpak

TMS: Maatwerk, Merkbaar, Meetbaar, Praktisch en To the point

We starten met een inventarisatie van de vergadercultuur binnen uw organisatie Vooraf krijgt u de opdracht de huidige situatie van vergaderen binnen uw organisatie in kaart te brengen.

Vervolgens definiëren we de gewenste situatie. We maken een plan van aanpak en bepalen in overleg wat uw organisatie zelf kan doen en waar u hulp van TMS verwacht.

Programma

De exacte invulling van het programma is sterk afhankelijk van welke aspecten van het  vergadergedrag binnen de organisatie moeten en kunnen veranderen.

  • We berekenen de kosten van een reguliere vergadering.
  • We bepalen de maatregelen die nodig zijn om de gewenste kostenbesparing te bereiken.
  • U maakt een plan van aanpak waarmee u de bezuiniging kunt doorvoeren. 

Vervolgtraject?

TMS biedt als vervolg TR1OP1, persoonlijke training/advies op locatie.
Per sessie van 1½ uur € 195,- excl. reiskosten.